Len nhung ống Xuenier 100gr

Cỡ sợi : ~3.5 -4mm

Dùng kim móc 4.5mm- 6mm - 4mm tùy tay móc và ý thích

Dùng que đan ~6.5mm - 7mm tùy tay đan và ý thích

Khối lượng : 100gr/ cuộn

Đặc điểm : sợi mềm, mượt, nhẹ, có độ bóng của nhung, sờ rất êm

Ứng dụng : đan/ móc khăn, áo, mũ, thú bông,...

( Nguồn từ sản phẩm của khách)
( Mẫu tham khảo từ Pinterest)
( Ứng dụng móc mũ, nguồn hình ảnh từ Pinterest)

( Ứng dụng móc áo, nguồn ảnh từ Pinterest)